Till startsidan för Mariestad kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Internationellt arbete och EU-program

Europeiska Regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige  2014-2020

Under perioden 2014– 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Förvaltande myndighet för fonden är Tillväxtverket och innehållet är utformat av Sveriges regering och EU-kommissionen.

Europeiska regionala utvecklingsfonden för Västsverige omfattar Västra Götaland och Hallands län. Programmet ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft , bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Det ska ske genom riktade insatser för små och medelstora företag och för samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer.

Programmet består av tre insatsområden:

  • Samverkan inom forskning och innovation. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
  • Konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
  • Innovation för en koldioxidsnål ekonomi. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.

Ansökningsomgång 2015:2 för det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige är öppen för ansökningar mellan 15 juni 2015 och 15 september 2015. Totalt belopp att ansöka om: 120 miljoner kronor. Läs mer om Strukturfondsprogrammet och hur ni ansöker på Tillväxtverkets hemsida, se länk i högermenyn. 

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-2020

Lokal ledd utveckling genom Leadermetoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen.

Mariestad var under föregående programperiod en del av Leader Norra Skaraborg tillsammans med Gullspång, Töreboda och Karlsborg. Inför den nya perioden ansökte Leader Norra och Leader Västra Skaraborg gemensamt om att bilda ett nytt område, Leader Nordvästra Skaraborg. Området består av 10 kommuner, Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun. Man har gemensamt arbetat fram en strategi som blev godkänd under våren 2015.

Strategin har tagits fram gemensamt med partnerskapet (representanter från ideell-, privat- och offentlig sektor) och en skrivargrupp. Sverige har valt att tillämpa flerfondslösning, vilket innebär att lokalt ledd utveckling kan arbeta med flera fonder. Leader Nordvästra Skaraborg har valt att arbeta med tre fonder. Det är Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden.

Tilldelning till Leader Nordvästra Skaraborg blev, uppdelat på de olika fonderna:
Landsbygdsfonden (största fonden) 49,6 miljoner, regionalfonden 4,5 miljoner och Socialfonden 4,4 miljoner. Totalt har Leader Nordvästra Skaraborg fått en tilldelad budget på 58 500 402 kr.

Tidigast under hösten 2015 blir det möjligt att söka projektmedel för idéer som ryms inom strategin.

Ta del av Leader Nordvästra Skaraborgs strategi via länken i högra menyn. Du kan ta reda på mer om Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden på Jordbruksverkets hemsida, klicka på länken i högra menyn.

Svenska Landsbygdsfonden 2014-2020

Läs mer om landsbygdsfonden på sidan Landsbygdsutveckling.​

Vänort

I nuläget har inte Mariestads kommun någon vänort.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-30

Relaterad information


Kontakt
Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Ramona Nilsson
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0501-755027
E-post: Ramona Nilsson

Leader Nordvästra Skaraborg
Lovisa Johansson Hollsten
Verksamhetsledare
Telefon: 070-25 770 39
E-post: Lovisa Johansson Hollsten

Emma Häggberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 070-25 770 93 
E-post: Emma Häggberg

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
LeaderstrategiPDF

Länkar
Leader Nordvästra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverkets hemsida om det Regionala Strukturfonds-programmet för Västsverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets information om Lokalt ledd utveckling genom leadermetodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Telefon

0501-75 50 00

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun