Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor. Det betyder också att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet i samhället och inflytande över sin livssituation.

Folkhälsoarbetet ska utgå från befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Gullspångs kommun.

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-18

Relaterad information

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun