Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bredbandsutbyggnad - Landsbygden ska leva och utvecklas

Bredbandsutbyggnad på landsbygden

På den här sidan kommer du att kunna ta del av den utveckling som sker i kommunen vad avser fiber. Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Bredband har på några få år blivit en förutsättning för att de flesta företag ska kunna verka från en viss geografisk plats.

Gullspångs fibernät ekonomisk förening

Föreningens syfte är att vara en sammanhållande paraplyförening för fiberföreningarna i Gullspångs kommun. Föreningen består idag av sju ledamöter där kommunen representeras av två ledamöter och de resterande fem representeras av de fiberföreningar som finns och är under bildande idag.

Föreningen ska på sikt vara den som upphandlar tjänsteleverantör, service mm till fiberföreningarna. När det bildas fler föreningar, från tätorterna, är dessa välkomna att ingå i föreningen. Ambitionen är att på detta vis samla fler abonnenter under samma tak för att på så vis kunna förhandla fram bättre avtal.

Utbyggnad i tätorter

I kommunens tätorter Gullspång, Hova och Skagersvik sker utbyggnaden till hushåll genom öppna stadsnätet Openbit. Där kan man anmäla sitt intresse för anslutning via fiber. Se mer information i länklistan: ”Öppna Stadsnätet”.

Fiberföreningar

De fiberföreningar som hittills är registrerade är:

Bredbandsförening Skagern - Unden Ekonomisk förening (BFSU)
För mer information se deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Thasse ekonomisk förening
För mer information se deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd
För mer information se deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Amnehärad fiber ekonomisk förening
För mer information se deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Råda Fiberförening
Styrelseledamot
Lars-Erik Rådbo

Otterbäckens fiber ekonomisk förening
För mer information se deras hemsida
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-14

Relaterad information


Kontakt

Erik Söderström
Samhällsplanerare
Telefon: 0506-362 79
E-post: Erik Söderström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument
BredbandsstrategiPDF

Länkar

Öppna stadsnätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bredbandsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Post- och Telestyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun